Trà Anh Quốc-Bộ Sưu Tập Anh Quốc

Được lựa chọn từ những lá chè trên cùng của các giống trà Assam, Ceylon và Kenya, đặc chế theo phong cách Anh truyền thống.Có thể thêm sữa tuỳ theo khẩu vị của bạn, mang lại sự tỉnh táo, tăng...

Product

Được lựa chọn từ những lá chè trên cùng của các giống trà Assam, Ceylon và Kenya, đặc chế theo phong cách Anh truyền thống.Có thể thêm sữa tuỳ theo khẩu vị của bạn, mang lại sự tỉnh táo, tăng thêm sinh lực mỗi khi bạn thưởng thức.

Được lựa chọn từ những lá chè trên cùng của các giống trà Assam, Ceylon và Kenya, đặc chế theo phong cách Anh truyền thống.Có thể thêm sữa tuỳ theo khẩu vị của bạn, mang lại sự tỉnh táo, tăng thêm sinh lực mỗi khi bạn thưởng thức.

Được lựa chọn từ những lá chè trên cùng của các giống trà Assam, Ceylon và Kenya, đặc chế theo phong cách Anh truyền thống.Có thể thêm sữa tuỳ theo khẩu vị của bạn, mang lại sự tỉnh táo, tăng thêm sinh lực mỗi khi bạn thưởng thức.